Malé jaderné reaktory

Umíme v Česku postavit malý jaderný reaktor?
Kde?
FJFI, Břehová 7, Praha
Kdy?
11. února 2016

O KONFERENCI

Druhý ročník konference o malých jaderných reaktorech se zabýval reálností myšlenky postavit v Čechách takový zdroj privátně pro vlastní potřebu a také konkrétními možnostmi zapojení českých firem do těchto projektů. Konference proběhla ve spolupráci s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze a ÚJV Řež, záštitu nad konferencí převzal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Konference se zúčastnilo na 150 lidí z různých oborů a profesí. V prezentacích byly přehledně shrnuty výhody i nevýhody SMR, jaké je jejich členění a jaké typy jsou k dispozici, zástupci českých firem přenesly svoje schopnosti dodat některé celky pro jaderný průmysl, včetně malých reaktorů.

Škála využití malých reaktorů v podmínkách České republiky je poměrně široká: od náhrady: od náhrady uhelných elektráren, přes teplárenství, až po stabilizaci budoucí rozvodné sítě založené na decentralizaci a obnovitelných zdrojích. Vývoj malých reaktorů investičně podporují především USA, Velká Británie a Rusko, české jaderné firmy by se mohly podílet na na výstavbě a dodávkách technologií.