Malé jaderné reaktory 2017

Aktuální inženýrské, ekonomické a personální výzvy ve světě SMR
Kde?
FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha
Kdy?
2. února 2017

O KONFERENCI

Začátkem února se na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské uskutečnil již 3. ročník konference o malých jaderných reaktorech, který EventEra uspořádala ve spolupráci ÚJV Řež, FJFI ČVUT a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. 140 účastníků si vyslechlo vystoupení vládního zmocněnce Jana Štullera o stavu realizace národního akčního plánu, zástupce SÚJB představil nový Atomový zákon, pan Timur Gabyash z Rosatomu představil ruský program pro výstavbu malých reaktorů a Ondřej Chvala z University of Tennessee popsal situaci ve výstavbě SMR v USA. Martin Ruščák spolu s Lucií Židovou představili odvážný projekt Skupiny ÚJV Energetická studna, který v návrhu počítá s výstavbou malého reaktoru s tekutou solí jako chladivem, a který  by v případě realizace představoval velký potenciál pro uplatnění českých firem.