NUSIM 2017

Bezpečnost provozu JE a lidské zdroje
Kde?
Orea Resort Santon, Brno
Kdy?
23. - 24. 11. 2017

O KONFERENCI

Letošním tématem česko-slovenské jaderné konference NUSIM 2017 je bezpečnost provozu a lidské zdroje. Konferenci připravujeme pro Českou nukleární společnost. Konference je zaměřena na otázky bezpečnosti provozu jaderné elektrárny a zajištění lidských zdrojů k jejímu bezpečnému provozu. Konference je určena především pracovníkům jaderných elektráren, jaderného dozoru, Správy úložišť radioaktivních odpadů, dodavatelských společností, výzkumných institucí i studentům jaderných oborů.