Reference

ENERGOCHEMIE

Třebíč, hotel Atom
18. - 19. dubna 2018

Pro společnost NUVIA jsme připravili jubilejní 40. ročník semináře Energochemie, kterého se zúčastnilo 80 odborníků z elektráren, energetických provozů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších.

Jsme velmi rádi, že se nám spolu s účastníky podařilo vytvořit příjemnou atmosféru, živou debatu i skvělý společenský večer, který zpestřila ochutnávka unikátní české whisky Trebitsch. Těšíme se na setkání opět příští rok 11. – 12. dubna 2019 v Třebíči!

VÍCE INFORMACÍ

Malé jaderné reaktory 2018

FJFI, Břehová 7, Praha
15. února 2018

4. ročník konference o malých jaderných reaktorech, který proběhl 15. února v Praze opět svými 180 účastníky naplnil největší přednáškový sál na FJFI ČVUT v centru Prahy. Konferenci jsme uspořádali spolu s ÚJV Řež a FJFI ČVUT v Praze pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Martin Ruščák, ředitel Centra výzkumu Řež představil novinky v projektu Energy Well a tento český malý jaderný reaktor chlazený tekutými solemi žádá o patent. Firmami, které se zabývají vývojem malých reaktorů ve světě, a které své projekty přednesly na této unikátní konferenci byly Rolls-Royce, NUVIA Group, ROSATOM a NuScale.  Širší pohled na celou jadernou energetiku přednesl pan Mikhail Chudakov z MAAE. Tiskovou zprávu z konference si můžete přečíst zde.

Tato konference se již stává únorovou tradicí a přitahuje čím dál více zájemců ze strany odborníků, studentů i tisku. Těšíme se na příští ročník. Pro novinky sledujte náš web www.malereaktory.cz 

VÍCE INFORMACÍ

NUSIM 2017

Orea Resort Santon, Brno
23. - 24. 11. 2017

Letošním tématem česko-slovenské jaderné konference NUSIM 2017 je bezpečnost provozu a lidské zdroje. Konferenci připravujeme pro Českou nukleární společnost. Konference je zaměřena na otázky bezpečnosti provozu jaderné elektrárny a zajištění lidských zdrojů k jejímu bezpečnému provozu. Konference je určena především pracovníkům jaderných elektráren, jaderného dozoru, Správy úložišť radioaktivních odpadů, dodavatelských společností, výzkumných institucí i studentům jaderných oborů.

VÍCE INFORMACÍ

EQUAL PAY DAY - ŽENY SOBĚ

Clarion Congress Hotel Praha
24. - 25. března 2017

EventEra se jako dobrovolník podílí na přípravě konference, kterou pořádá nezisková organizace Business & Professional Women CR. Tato pracovně zážitková konference je největším networkingovým setkáním žen v České republice. Páteční program je věnován konferenci, panelovým diskuzím i argumentačním duetům, vystoupí významní čeští i zahraniční spíkři (bude zajištěn simultánní překlad).  V sobotu se můžete zúčastnit až pěti hodin speed-mentoringu u kulatých stolů. Celkem 60 mentorek si připravilo své příběhy, témata a rady, která mohou pomoci ostatním ženám v  rozjezdu kariéry, v osobním rozvoji i v celkové inspiraci.

Konference Ženy sobě vznikla v souvislosti s celosvětovou akcí Equal pay day, která upozorňuje na platovou nerovnost žen a mužů, a která je v České republice s 22% na jednom z prvních míst v Evropě.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou akci, která propojuje (nejen) ženy a  vybízí je ke spolupráci a podpoře. Všechny organizátorky i mentorky pracují bez nároku na honorář a výtěžek z tomboly bude věnován Neonatologickému centru Nemocnice na Bulovce.

Vstupenky je možno zakoupit na oba dny za zvýhodněnou cenu, ale i na každý den zvlášť.

VÍCE INFORMACÍ

ENERGOCHEMIE

Hotel Atom Třebíč
19. a 20. dubna 2017

Pro společnost NUVIA a.s. jsme v dubnu připravili již 39. ročník tradičního česko-slovenského semináře, který je určen širokému okruhu pracovníků energetických provozů, úpraven vod a teplárenských provozů, chemiků, radiochemiků,  výzkumných a vývojových pracovišť.

Letos se zúčastnilo 75 osob, 16 přednášek pokrývalo jadernou chemii i témata úpravy vody. Středeční večer se opět nesl ve velmi příjemném společenském duchu a celková atmosféra semináře byla živá a plná odborných diskuzí.

Příští ročník se uskuteční 18. a 19. dubna 2018 opět v hotelu Atom v Třebíči.

 

VÍCE INFORMACÍ

25 let NUVIA Dosimetry

Clarion Congress Hotel Praha
9. února 2017

U příležitosti 25. výročí založení Celostátní služby osobní dozimetrie, která začátkem letošního roku změnila jméno na NUVIA Dosimetry, jsme uspořádali 9. února odborný seminář v Clarion Congress hotelu v Praze. Setkalo se zde na 180 odborníků z oblasti dozimetrie ionizujícího záření, zákazníků a partnerů CSOD, s.r.o.

V úvodní přednášce zazněla historie firmy, jejíž prvopočátky sahají až do roku 1958, kdy bylo založeno oddělení osobní dozimetrie v rámci Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. V lednu 1992 z tohoto oddělení vznikla Celostátní služba osobní dozimetrie spol. s.r.o., která za dobu svého působení vyhodnotila více než 2 660 000 osobních dozimetrů.

3 výherci, kteří nejpřesněji tipovali počet vyhodnocených dozimetrů v roce 2016 (jež byl 87 644) si odnesli láhev luxusního francouzského šampaňského. Všechno jídlo, které zbylo z bohatého rautu jsme věnovali Potravinové bance, která ho dále rozdala potřebným.

VÍCE INFORMACÍ

Malé jaderné reaktory 2017

FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha
2. února 2017

Začátkem února se na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské uskutečnil již 3. ročník konference o malých jaderných reaktorech, který EventEra uspořádala ve spolupráci ÚJV Řež, FJFI ČVUT a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. 140 účastníků si vyslechlo vystoupení vládního zmocněnce Jana Štullera o stavu realizace národního akčního plánu, zástupce SÚJB představil nový Atomový zákon, pan Timur Gabyash z Rosatomu představil ruský program pro výstavbu malých reaktorů a Ondřej Chvala z University of Tennessee popsal situaci ve výstavbě SMR v USA. Martin Ruščák spolu s Lucií Židovou představili odvážný projekt Skupiny ÚJV Energetická studna, který v návrhu počítá s výstavbou malého reaktoru s tekutou solí jako chladivem, a který  by v případě realizace představoval velký potenciál pro uplatnění českých firem.

 

VÍCE INFORMACÍ

Energochemie

Třebíč, Hotel Atom
4. - 5. 5. 2016

Letošního ročníku semináře Energochemie se zúčastnilo 88 odborníků z oblasti úpravy vod, teplárenství i jaderné energetiky. Seminář jsme pořádali pro firmu NUVIA a.s. (dříve ENVINET a.s.). Oba dny byly zaplněny celkem 24 přednáškami napříč obory, provázela je živá diskuze i velmi příjemný společenský večer. Termín příštího ročníku je 19. a 20.dubna. Program přednášek ZDE

VÍCE INFORMACÍ

Malé jaderné reaktory

FJFI, Břehová 7, Praha
11. února 2016

Druhý ročník konference o malých jaderných reaktorech se zabýval reálností myšlenky postavit v Čechách takový zdroj privátně pro vlastní potřebu a také konkrétními možnostmi zapojení českých firem do těchto projektů. Konference proběhla ve spolupráci s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze a ÚJV Řež, záštitu nad konferencí převzal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Konference se zúčastnilo na 150 lidí z různých oborů a profesí. V prezentacích byly přehledně shrnuty výhody i nevýhody SMR, jaké je jejich členění a jaké typy jsou k dispozici, zástupci českých firem přenesly svoje schopnosti dodat některé celky pro jaderný průmysl, včetně malých reaktorů.

Škála využití malých reaktorů v podmínkách České republiky je poměrně široká: od náhrady: od náhrady uhelných elektráren, přes teplárenství, až po stabilizaci budoucí rozvodné sítě založené na decentralizaci a obnovitelných zdrojích. Vývoj malých reaktorů investičně podporují především USA, Velká Británie a Rusko, české jaderné firmy by se mohly podílet na na výstavbě a dodávkách technologií.

VÍCE INFORMACÍ

Energochemie

Hotel Atom, Třebíč
22. - 23. 4. 2015

Pro společnost ENVINET a.s. jsme kompletně připravili tradiční – již 37. ročník česko-slovenského semináře Energochemie, kterého se zúčastnilo 70 osob. Seminář je určen k výměně zkušeností nejširšího okruhu pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických i teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných i vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších.

 

VÍCE INFORMACÍ

Umíme postavit 5.blok v Dukovanech včas?

Hotel Atom, Třebíč
25. 3. 2015

Konferenci „Umímě postavit 5.blok v Dukovanech včas?“, kterou EventEra organizovala pro sdružení Energetické Třebíčsko navštívilo 160 účastníků. Konference se zabývala důležitostí dostavby 5. bloku v Dukovanech pro obyvatele i firmy celého regionu. Za MPO vystoupil František Pazdera, přínos výstavby shrnul prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, vystoupili zástupci českých i zahraničních firem (Westinghouse a Rosatom). Své stanovisko přednesli hejtmané, zástupci Energoregionu 2020 i Ekoregionu 5.

V závěru konference byla podepsaná Třebíčská výzva směřovaná Vládě ČR.

 

 

VÍCE INFORMACÍ

Malé jaderné reaktory

Praha, FJFI, Břehová 7
12. 2. 2015

Mezinárodní konference pořádaná agenturou EventEra ve spolupráci s FJFI a ÚJV Řež k jejich 60letému výročí založení, nad kterou převzalo záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu, s účastí předních odborníků z Kanady, Jižní Koreje, Spojených států amerických a Ruska se věnovala fenoménu malých modulárních reaktorů (tzv.SMR).

O nejnovějších trendech a vyhlídkách se přišlo informovat 170 účastníků. Mezi přednášejícími byli například Ondřej Chvála z americké Tennessee University, David LeBlanc z kanadské firmy Terrestrial Energy, Han-OK Kang z jihokorejské organizace KAERI, či Milko Kovačev z Rusatom Overseas. Za Českou republiky vystoupil mimo jiné ředitel ÚJV Řež Karel Křížek a František Fiedler z EGP Invest.

Odborníci se shodli, že malé reaktory budou pro rozvíjející se ekonomiky v Asii a Jižní Americe atraktivní příležitostí, jak v následujících dekádách ekologicky a ekonomicky uspokojit hlad po energii.

V současnoti se vývoji a výzkumu malých reaktorů věnuje 11 zemí, rozpracováno je na 25 různých konceptů. Některé – jako je americký NuScale či ruský ruský koncept MBIR, počítají s uvedením do provozu v příštím desetiletí. Výhodou malých reaktorů je jejich nižší cena, vysoké bezpečnostní standardy, flexibilita výroby a nižší provozní náklady. O SMR se například zajímají země s vysokou poptávkou po energii, ale s nedostatečně robustní infrastrukturou a finančními možnostmi pro výstavbu velkých reaktorů.

VÍCE INFORMACÍ

NUSIM 2014

Lázně Priessnitz, Jeseník
20.–21. 11. 2014

Koncem listopadu proběhl v lázních Priessnitz v Jeseníku jubilejní 20. ročník odborné konference NUSIM, kterou jsme uspořádali pro Českou a Slovenskou nukleární společnost. Letošním nosným tématem byly „Technické aspekty dlouhodobého provozu jaderných elektráren ve vzájemných souvislostech“. Konference se zúčastnilo 105 odborníků, s prezentacemi vystoupili zástupci ČEZ – Martin Jašek, Daneš Burket, Jaroslav Jakub a Jiří Benda, ENEL – Imrich Krajmer a Ludovít Kupča, zástupci dozoru Petr Brandejs (SÚJB) a  Zoltán Bazsó (ÚJD SR), Tomáš Žák, Petr Kadečka a Jaroslav Holý z ÚJV Řež. Celkem bylo předneseno 22 zajímavých prezentací, ve kterých měli své místo i studenti jaderných oborů, zástupci dodavatelských firem i SÚRAO.

Děkujeme všem účastníkům a partnerům konference!

VÍCE INFORMACÍ

Budoucnost EDU

Zámek Valeč u Hrotovic
12. 6. 2014

Konference s účastí 180 odborníků z oblasti jaderné energetiky, zástupců měst a samospráv v okolí JE Dukovany a zástupci z Ministerstva obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj, kterou EventEra organizovala pro Energetické Třebíčsko a Občanskou bezpečnostní komisi při JE Dukovany, která si kladla za cíl nastínit budoucnost jaderné elektrárny Dukovany.

VÍCE INFORMACÍ